Xe Đạp Asama PK2701

6.600.000

Chứng nhận DNV ISO 9001

Chứng nhận JIS – tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Chứng nhận CPSA Nhật Bản SG Mark