Xe Đạp Phổ Thông Asama SW 2701

3.800.000

  • Chứng nhận DNV ISO 9001
  • Chứng nhận JIS – tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
  • Chứng nhận CPSA Nhật Bản SG Mark