Xe Đạp Somings Breeze

  1.  Nguyên thùng đập hộp, mới 100%
  2.  Web xe đạp chính thức tại Anh Quốc ( ENGLAND ) : https://www.somings.co.uk/
  3.  Thương Hiệu xuất phát từ LONDON ,  ( ENGLAND )
  4.  Xe dành cho thị trường nội địa Anh Quốc
  5.  Chất lượng và tiêu chuẩn Châu Âu
  6.  Bảo hành 2 năm